Kvalitetspolicy

Fredriksson Mek & Vulk bedriver service-, mek- och byggverksamhet samt verkar som anläggningskonsult. Bolaget ska bedriva tillverkning, montage och underhåll av utrustning och anläggningar inom gruvdrift och processindustri.

  • Fredriksson Mek skall leverera felfria produkter i avtalad tid. Varor och tjänster skall uppfylla kundernas förväntningar och krav.
  • ​Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vårt kvalitet- och arbetsmiljöarbete. Detta skall ske genom ett personligt engagemang från alla anställda.
  • Alla medarbetare äger ett kvalitetsansvar. Detta betyder att var och en har skyldighet att rätta fel och bidra till att eliminera, såväl inom eget arbetsområde som i våra produkter och tjänster gentemot våra kunder.
  • Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om.
  • Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
  • Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som ett minimikrav.

Fredriksson Mek & Vulk 2018-10-01