Kvalitetspolicy

Fredriksson Mek & Vulk bedriver service-, mek- och byggverksamhet samt verkar som anläggningskonsult. Bolaget ska bedriva tillverkning, montage och underhåll av utrustning och anläggningar inom gruvdrift och processindustri.

 

Miljöpolicy

Uppdateras inom kort.

 

Vi är certifierade

Certifiering är ett sätt för oss säkerställa att vi arbetar på ett säkert och effektivt sätt utifrån rådande krav och lagstiftning. Certifieringar ser vi som en investering, som hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Vi står för allas lika värde

Uppdateras inom kort.